Bajka jako gatunek literacki, pierwsze bajki

Categories
Bajki z całego świata

Bajki w Niemczech

Bracia ci mieli rzeszę dobrych przyjaciół i znajomych, którzy z przyjemnością opowiadali im bajki zasłyszane wśród ludu. Jedną z takich osób była przyjaciółka siostry braci - Maria Hassenpflug. Osoba ta była najbardziej zagorzałą „opowiadaczką” ze wszystkich.

Bajki braci Grimm opublikowano w 2 tomach w latach 1812-1815. Ostatnie wydanie ukazało się w 1857 roku i zawierało 211 bajek. Opowiadania bajkowe, które zapisywali bracia, były podawane w różnych dialektach języka niemieckiego, toteż w pierwszym wydaniu spotykamy się z użyciem niewiarygodnych 10 dialektów niemieckiej mowy.

Bracia dbali o zachowanie oryginalności przekazu ustego. Zamierzenie to spełnili znakomicie. Udowodnili swym dziełem, że ludowe bajki powinny być zachowywane w swej naturalnej postaci również w formie pisanej, aby następne pokolenia mogły korzystać z tychże oryginalnych brzmień.

<<<