Categories
Dla rodziców

Macierzyństwo

Urlop macierzyński należy się w razie zatrudnienia w ramach umowy o pracę

Zanim nastąpi zwolnienie pracownika, opłaciłoby się mu o tym zakomunikować, wręczając wypowiedzenie. Wypowiedzenie to jest okres, jaki ma obowiązek upłynąć od złożenia oświadczenia woli (wręczenia na piśmie decyzji o zwolnieniu jak oraz jego przyczyn) do rozwiązania umowy o pracę w następstwie tego oświadczenia.

W drodze wypowiedzenia rozwiązana zostaje umowa o pracę na czas nieoznaczony oraz próbny. Wypowiedzenie nie może być wręczone, gdy pracownik wykorzystuje urlop macierzyński albo urlop wychowawczy.

Poprzez wypowiedzenie nie mamy sposobność rozwiązać stosunku pracy nawiązanego w konsekwencji porozumienia na okres oznaczony, na zastępstwo i okres wypełniania ostatecznej pracy. Takie porozumienia mają gwarantować stabilność w okresie, na jaki je zawarto.

Wypowiedzenie

W niezwykłych okolicznościach w drodze wypowiedzenia mamy możność rozwiązać ugodę o pracę na okres określony. Są dwa warunki: ugodę zawarto na okres powyżej 6 miesięcy i (koniunkcja, czyli wszystkie warunki powinny wystąpić jednocześnie) w dokumencie ma obowiązek się znaleźć zapis, że strony dopuszczają taką możliwość.

Stosunek pracy ustaje po okresie wypowiedzenia. Długość tegoż okresu zależy od typu zawartej poprzez strony uzgodnienia. W przypadku uzgodnienia o pracę na czas nieokreślony długość wypowiedzenia zależy od czasu zaangażowania oraz osiąga dwa tygodnie (zatrudnienie krótsze niżeli pół roku), 1 miesiąc (zatrudnienie osiąga przynajmniej pół roku) oraz 3 miesiące (zatrudnienie trwa przynajmniej 3 lata).